HUDUDLAR BILAN ISHLASH BOSHQARMASI

     Respublika hududida jismoniy-sog’lomlashtirish va sport inshootlarining foydalanish tartibini hamda trenerlik faoliyati bilan shug’ullanuvchi shaxslarni doimiy monitoring o’tkazish maqsadida har yili Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar Hokimiyatlari jismoniy tarbiya va sport, ta’lim, moliya, sanitariya-epidemiologiya xizmati hududiy boshqarmalari hamda huquqni muhofaza qiluchi va nazorat organlari bilan hamkorligida Chora-tadbirlar va nazorat ish rejelari tasdiqlanadi.


Hudud

 

1.

Qоrаqаlpоg`istоn Rеspublikаsi

2015 yilga:

PDF formatida yuklash

2016 yilga: 

PDF formatida yuklash 

2.

Аndijоn vilоyati

2015 yilga:

PDF formatida yuklash

2016 yilga:  

PDF formatida yuklash

3.

Buхоrо vilоyati

2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

2016 yilga: 

PDF formatida yuklash 

4.

Jizzах vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga: 

PDF formatida yuklash 

5.

Qashqadaryo viloyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

2016 yilga: 

PDF formatida yuklash 

6.

Nаvоiy vilоyati

 2015 yilga: 

PDF formatida yuklash 

2016 yilga:

PDF formatida yuklash 

7.

Nаmаngаn vilоyati

 2015 yilga: 

PDF formatida yuklash 

2016 yilga:

PDF formatida yuklash 

8.

Sаmаrqаnd vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga:

PDF formatida yuklash 

9.

Surхоndаryo vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

2016 yilga:

PDF formatida yuklash 

10.

Sirdаryo vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga:

PDF formatida yuklash

11.

Tоshkеnt vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga:

PDF formatida yuklash 

12.

Fаrg’оnа vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga:

PDF formatida yuklash 

13.

Хоrаzm vilоyati

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga:

PDF formatida yuklash

14.

Tоshkеnt shаhаr

 2015 yilga:

 PDF formatida yuklash

 2016 yilga:

PDF formatida yuklash