• Русский
  • Узбекский

Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 30-uy

Hududlar bilan ishlash boshqarmasi

Respublika hududida jismoniy-sog’lomlashtirish va sport inshootlarining foydalanish tartibini hamda trenerlik faoliyati bilan shug’ullanuvchi shaxslarni doimiy monitoring o’tkazish maqsadida har yili Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar Hokimiyatlari jismoniy tarbiya va sport, ta’lim, moliya, sanitariya-epidemiologiya xizmati hududiy boshqarmalari hamda huquqni muhofaza qiluchi va nazorat organlari bilan hamkorligida Chora-tadbirlar va nazorat ish rejelari tasdiqlanadi.

Hudud 2015 yilga: 2016 yilga: 2017 yilga: 2018 yilga:
1. Qоrаqаlpоg`istоn Rеspublikаsi PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
2. Аndijоn vilоyati PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
3. Buхоrо vilоyati PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
4. Jizzах vilоyati PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
5. Qashqadaryo viloyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
6. Nаvоiy vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
7. Nаmаngаn vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
8. Sаmаrqаnd vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
9. Surхоndаryo vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
10. Sirdаryo vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
11. Tоshkеnt vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
12. Fаrg’оnа vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
13. Хоrаzm vilоyati  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash
14. Tоshkеnt shаhаr  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash  PDF formatida yuklash