• Русский
  • Узбекский

Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 30-uy

Kompyuterlashtirish boshqarmasi

Boshqarma jismoniy tarbiya va sport sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, Internet global tarmog’iga ulanish va elektron hujjat aylanuvi tizimiini tashkil etish, veb-sahifalar yaratish, kompyuter tizimlari, kichik va o’rta sinfdagi local hisoblash tarmoqlarini ishga tushirish va ularda muhandislik ishlarini olib borish va boshqa shu sohaga oid ishlarni izchil amalga oshirishga yo’naltirilgan.

Boshqarmamiz mutaxassislari tomonidan ko`pgina loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ular ichida davlat va jamoat tashkilotlari uchun korporativ veb-saytlar, davlat va tijorat tashkilotlarda hujjatlar ijrosi intizomini nazorat qilishga doir hamda xodimlar haqidagi ma’lumotlarni yig’ish va qayta ishlash uchun kompyuter dasturlari va boshqalar mavjud.